solo exhibition / Technical Museum Nikola Tesla, Zagreb

Hrvatska premijera multimedijalne izložbe / Croatian premiere of the multimedia exhibition

Na početku, prije nego što nas ne bude

In the beginning, before we are gone

Moon Martina Zelenika

 

31.8.-15.10.2023.

 

otvorenje / opening 31.8. u 19 h / at 7 pm

Tehički muzej Nikola Tesla / Technical Museum Nikola Tesla, Zagreb

Savska cesta 18, 10000, Zagreb

https://tmnt.hr/hr-hr/

 

Izložba se sastoji od više različitih medija, od tradicionalnih tehnika do najnovijih digitalnih tehnologija iz perioda od 2013. do 2023. godine, dok se tematski odnosi na sveprisutni fenomen promjene i utjecaj na nastanak svemira, svijeta, te poimanje života na Zemlji. Konceptualno, izložba objedinjuje umjetnost, znanost, tehnologiju i duhovnost, odnosno, primjer je gdje se suvremena i novo-medijska umjetnost prožima sa teologijom.

The exhibition consists of many different media, from traditional techniques to the latest digital technologies from the period from 2013 to 2023, while thematically it refers to the ubiquitous phenomenon of change and its influence on the creation of the universe, the world, and the concept of life on Earth. Conceptually, the exhibition combines art, science, technology, and spirituality, i.e. it is an example of the interweaving of contemporary and new media art with theology.

Autor izložbe / Author of the exhibition concept: mr. art. Martina Zelenika

Izložba je realizirana uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. / The exhibition is supported by the City of Zagreb and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.

 

 

Pripremite se na vrijeme za nadolazeću izložbu 😎🤳🏻
Instalirajte mobilnu aplikaciju proširene stvarnosti PARTICLES (hr. čestice) koja je dio umjetničkog rada “Simulacija materije”, prostoručnog crteža izveden crnim markerima na hammer papiru 100 x 70 cm. Osim 3D animacije, uključen je i zvuk crteža koji je dobiven prethodnim digitalnim skeniranjem. AR mobilnu aplikaciju možete preuzeti putem Google Play-a.
Get ready on time for the upcoming exhibition 😎🤳🏻
Install PARTICLES – the mobile application for augmented reality, which is part of the artwork “Simulation of Matter”, a handmade drawing made with black markers on hammer paper 100 x 70 cm. In addition to the 3D animation, the sound of the drawing that was obtained by previous digital scanning is also included. The AR mobile app can be downloaded via Google Play.
_

Share